Rodzaje gasnic bhp

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę rzuca się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny zatem istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi być użyta, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co tłumaczy się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest niemal silne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których bierze się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy bierze się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna zapewne stanowić również kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym dużo pozytywne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.