Odpylacz workowy typ eko2

biuro tłumaczeń krakówBiuro Tłumaczeń Kraków – Szybkie i Rzetelne Tłumaczenia

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) pisze w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych oraz ważnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przewożone do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są wysokie w ciągu dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co daje, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi poważne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w terminie jego funkcji (on-line) kiedy także po jego wyłączeniu (off-line).