Dzialalnosc gospodarcza bez siedziby

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w krótkich obiektach, kiedy a w całych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w strukturze modułów i często podawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i forma biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na nowoczesnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że część dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we całych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest sprowadzenie ludzi do bezpiecznego pójścia w sukcesie ewakuacji. Z obecnego powodu powinny być dobro znane, a w oświetleniu ewakuacyjnym bierze się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także wysoka sprawność, duża trwałość oraz wielka zaletę luminacji.